Vajalikud dokumendid

Liisingpakkumise koostamiseks palume edastada järgmised raamatupidamisdokumendid:

  • eelmise majandusaasta aastaaruanne
  • jooksva aasta kvartalibilanss ja kasumiaruanne
  • ettevõtte esindaja isikut tõendav dokument
  • omafinantseeringu suurus
  • finantseerimisperioodi pikkus